Upadłość konsumencka BG baner

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka

Na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 23 września 2019r., poz. 1802 od dnia 24 marca 2020 roku z małymi wyjątkami obowiązuje znowelizowana ustawa o upadłości konsumenckiej.

Najważniejsze zmiany dotyczą następujących aspektów:

Upadłość konsumencka – co to takiego?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane do osób prywatnych i jednoosobowych działalności gospodarczych mających zadłużenie i nieuregulowane zobowiązania od co najmniej 3 miesięcy, a jej głównym zadaniem jest oddłużenie, które co do zasady polega na: umorzeniu całości lub części przeterminowanych zobowiązań oraz zaspokojeniu wierzycieli z istniejącego majątku dłużnika. Głównym celem postępowania upadłościowego jest zatrzymanie spirali zadłużenia oraz pomoc dłużnikowi na wyjście z długów. Wniosek o upadłość konsumencką może być złożony przez samego dłużnika jak i jego wierzyciela.

O pomoc w napisaniu wniosku można poprosić profesjonalistę, np. radcę prawnego Olsztyn. Kancelaria oferuje szeroki zakres usług. Sprawdź w czym możemy Ci pomóc.

Kancelaria radcy prawnego Olsztyn oferuje doradztwo prawne

 

Upadłość konsumencka – wyłączenia

Upadłości konsumenckiej nie podlegają trzy rodzaje długów: długi o charakterze alimentacyjnym oraz zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania oraz z sądowych grzywien. Jeżeli zobowiązania wynikają z tych trzech aspektów, wówczas upadłość konsumencka nie ma sensu, te roszczenia są nieumarzalne. Jednocześnie upadły od dnia wniesienia pozwu nie ma prawa do dysponowania swoim majątkiem. Wszelkie czynności mające na celu zbycie lub obciążenie majątku dłużnika są co do zasady nieważne. Ustawa reguluje również przypadki, kiedy nie można ogłosić upadłości.

Katalog jest zamknięty i obejmuje następujące sytuacje prawne:

Skutki upadłości konsumenckiej

Głównymi konsekwencjami ogłoszenia upadłości konsumenckiej są: zatrzymanie spirali długów, przejęcie majątku przez syndyka masy upadłościowej i spieniężenie go, przejęcie majątku małżonka w przypadku wspólnoty małżeńskiej oraz utrata znacznej części wynagrodzenia za pracę i to obojga małżonków. Pomimo, że upadłość jest niejednokrotnie jedynym wyjściem i tak należy ją przemyśleć. W związku z postępowaniem upadłościowym syndyk ograniczy dostęp do pieniędzy i majątku. Środki te posłużą na zaspokojenie oczekujących na należności wierzycieli. Może on sprzedać nie tylko mieszkanie, motocykl czy samochód. Syndyk ma prawo zająć również wynagrodzenie za pracę (do określonej wysokości) oraz środki na koncie bankowym. Syndyk masy upadłościowej, co jest istotne, sprzedając mieszkanie musi przekazać kwotę średniego kosztu najmu za okres od 12 do 24 miesięcy. Ograniczenie dysponowania majątkiem dotyczy tylko tych przedmiotów, które zostały ujęte w masie upadłościowej. Jest to zazwyczaj mieszkanie, samochód. Warto pamiętać, że podczas trwania procesu, aż do jego zakończenia nie będzie można zaciągać zobowiązań kredytowych, ponieważ żaden bank nie udzieli osobie po złożeniu wniosku jakiegokolwiek kredytu. Upadłość konsumencka to też skutki finansowe. Samo złożenie wniosku to koszt 30 zł., do tego należy doliczyć koszty procesu oraz koszt wynagrodzenia syndyka. Sprawa jest złożona, warto więc pomyśleć o reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika. Kancelaria radcy prawnego Olsztyn Vis Legis poleca swoje usługi. Prawo upadłościowe to jedna z dziedzin, którą skutecznie się zajmują.

Radca prawny Olsztyn Vis Legis pomoże w sprawach związanych z upadłością konsumencką

 

Upadłość konsumencka – jak wygląda procedura?

Celem uzyskania orzeczenia sądowego o upadłości konsumenckiej należy do sądu złożyć wniosek wraz z opłatą sądową od wniosku w wysokości 30 zł. Ponieważ zarówno postępowanie jak i sam wniosek jest dość skomplikowany warto skorzystać z Kancelarii Radcy Prawnego Olsztyn Vis Legis Katarzyny Mąka.

Orzeczenie o zasądzeniu lub odrzuceniu upadłości konsumenckiej nie jest terminem zawitym i trudno określić w jakim terminie od dnia złożenia wniosku nastąpi rozstrzygnięcie. Najczęściej stosowne stanowisko sądu zapada jednak do 3 miesięcy. Cały proces po wszczęciu sprawy decyduje o pracy i terminowości syndyka, który likwiduje majątek osoby ogłaszającej upadłość, sporządza listę wierzycieli i dokonuje sprzedaży zajętego majątku. W wyniku kolejnego orzeczenia o planie spłaty długów – wydanego przez sąd w toku postępowania –  określa się plan spłat wynoszący 12, 24 lub 36 miesięcy. A w przypadku osób, które doprowadziły do niewypłacalności z premedytacją okres spłaty określa sąd nawet do 7 lat.

W przypadku, gdy sąd umorzy zobowiązania dłużnika, etap spłaty długów zostaje pominięty, a cały proces zamyka się w terminie do lat 5. Umorzenie zobowiązań upadłego następuje zazwyczaj wówczas, gdy sytuacja dłużnika jest na tyle ciężka, że nie rokuje on szans na jakiekolwiek uregulowanie należności nawet według ustalonego planu spłat. Życie po orzeczeniu może być spokojne. Wstrzymanie windykacji, pozbycie się długów gwarantuje powrót do normalnego życia i realizacji swoich celów zawodowych.

Warto zasięgnąć porady radcy prawnego Olszyn

Ponieważ podczas postępowania sądowego sąd zdecyduje o wysokości uznanych długów oraz sposobie ich spłaty i wysokości ich umorzenia,  pomoc prawna jak widać jest nieodzowna. To w  toku postępowania sądowego o upadłość konsumencką zostaną przedstawione dowody, a sam proces choć skomplikowany i żmudny, tylko przy pomocy dobrego mecenasa może zakończyć się sukcesem. Większość osób nie wie, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, dlatego należy zgłosić się do wyspecjalizowanej kancelarii radcy prawnego Olsztyn. Vis Legis zaprasza do kontaktu.


Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Szybki kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami

Vis Legis Kancelaria Radcy Prawnego

Katarzyna Mąka
ul. W. Kętrzyńskiego 4/4
10-507 Olsztyn

email: k.maka@vlkancelariaprawna.pl
tel.: 663 236 907
tel. sekretariat: 89 650 17 95, 787 013 853

Wyjście
Przewiń na górę