Radca prawny a adwokat BG baner

Radca prawny a adwokat

Radca prawny a adwokat
Radca prawny a adwokat

Wiele osób zastanawia się czym tak naprawdę różni się zawód radcy prawnego od zawodu adwokata. Warto wiedzieć jakie są ich konkretne zadania i obowiązki oraz w jakich sytuacjach należy się do nich zgłaszać.

Radca prawny – kim jest?

Radca prawny to jeden z zawodów prawniczych. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że aby można było udzielać pomocy prawnej i legalnie pełnić ten zawód, trzeba spełnić kilka istotnych warunków. Wszystkie najważniejsze informacje są zawarte w ustawie z 1982 roku o radach prawnych.

Zawód radcy prawnego polega na pełnienia pomocy prawnej, czyli na udzielaniu konkretnych konsultacji oraz porad prawnych swoim klientom, przygotowanie pełnych opinii prawnych, opracowanie projektów dotyczących poszczególnych aktów pranych, czy występowanie w imieniu klientów przed sądem czy różnymi urzędami.

Warto także zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi zasadami, od początku lipca 2015 roku radca prawny, może także wystąpić w charakterze obrońcy w sprawach karnych oraz karnych z dziedziny skarbowej, pod warunkiem, że nie łączą ich stosunki pracy (warunek ten nie dotyczy pracowników naukowo – dydaktycznych oraz naukowych.

Adwokat – kim jest?

Podobnie jak w przypadku radcy prawnego, zawód adwokata jest regulowany przez ustawę. Dokument ten określa jak ma funkcjonować samorząd adwokaci i w jaki sposób przeprowadza się aplikację. Z ustawy można się także dowiedzieć, że adwokat zajmuje się pomocą prawną o charakterze porad prawnych, sporządzania opinii, opracowania aktów prawnych, a także reprezentowania klientów przed sądami i urzędami.

Na pierwszy rzut oka, oba zawody są bardzo do siebie zbliżone. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych różnic.

Radca prawny Olsztyn udziela porad prawnych

 

Jakie są różnice między radcą prawnym a adwokatem?

Do 2015 roku główna różnica między radcą prawnym i adwokatem dotyczyła tego, że tylko adwokat mógł pełnić rolę obrońcy w różnych sprawach karnoskarbowych i karnych. Jak już wspomniano wcześniej, obecnie radca prawny może pełnić taką usługę, jeśli tylko nie pozostaje z klientem w stosunkach pracy.

Kancelaria Radcy Prawnego Olsztyn oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych i osób prawnych.

Inną istotna różnica dotyczy tego, że radcę prawnego można zatrudnić w oparciu o stosunek pracy u danego przedsiębiorcy. Natomiast w przypadku zawodu adwokata sprawa wygląda zgoła inaczej. Może on pełnić swoje usługi w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub w roli wspólnika w spółce.

Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że toga adwokata ma żabot koloru zielonego, natomiast w przypadku radców prawnych jest to kolor zielony. Dzięki tym istotnym różnicą można odróżnić tych pełnomocników na sądowych korytarzach.

Podobieństwa między zawodem radcy prawnego a adwokata

Jednak zawód radcy prawnego i adwokata ma bardzo wiele podobieństw. Przede wszystkim łączy je to, że są to zawody zaufania publicznego, wymagające szerokiej i specjalistycznej wiedzy oraz charakterystycznych kompetencji zawodowych. Osoby wykonujące ten zawód oraz ich klienci obdarzają siebie na wzajem wyjątkowym zaufaniem wynikającym z udzielanego pełnomocnictwa. Przedstawiciele jednej i drugiej profesji wykonują swój zawód samodzielnie i niezależnie, a także ponoszą odpowiedzialność materialną oraz dyscyplinarne za niewłaściwe wykonywanie swoich obowiązków.

Kolejną cechą wspólną jest pewien status prawny, tzn. zawody są regulowane w oparciu o ustawę, a także podlegają ochronie prawnej oraz wiążą się z koniecznością zachowywania tajemnicy zawodowej. Zarówno radca prawny jak i adwokat jest mają obowiązek brać udział w samorządach zawodowych i przestrzegać jego zasad.

Kancelaria prawna Olsztyn zaprasza do kontaktu

 

W jakich sytuacjach szukać pomocy u adwokata i radcy prawnego?

Adwokat oraz radca prawny mogą świadczyć różne usługi z zakresu pomocy prawnej. Interesanci mogą się do nich zgłosić, kiedy potrzebują różne typu porad prawnych, czy oczekują pełnomocnictwa przed sądem w różnych sprawach karnych, rodzinnych czy np. związanych z wypłatą odszkodowania. Do adwokata i radcy można się udać mając jakikolwiek problem z natury prawnej. Ponadto są oni zatrudniani przez różne firmy, aby np. sprawdzać i konsultować różnego typu umowy i inne dokumenty itd.

Kancelaria Vis Legis poleca swoją ofertę obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Mówiąc o przedstawicielach zawodów prawniczych, warto krótko wspomnieć o notariuszu, który odpowiada za wykonywanie wszelkich czynności, które wymagają sporządzenia aktu notarialnego. Często pomaga on w sprawach dotyczących rynku nieruchomości czy sporządzania spadku lub darowizny. Ponadto ma on kluczową rolę w procesach egzekucyjny i windykacyjnych.

Radca prawny i adwokat różnią się od siebie nieznacznie

Są to zawody bardzo do siebie zbliżone, które cechują się niesieniem pomocy. Chcąc wybrać najlepszego pełnomocnika należy wziąć pod uwagę kilka znaczących kwestii, jednak trudno jednoznacznie wskazać, który zawód będzie lepszym wyjściem w danej sytuacji. Podczas aplikacji adwokackiej większy nacisk kładzie się na sprawy karne, natomiast w trakcie aplikacji radcowskiej na sprawy gospodarcze i cywilne. Warto jednak zwrócić uwagę na indywidualne preferencje poszczególnych prawników. Podczas wyboru najlepiej kierować się opiniami innych osób, które wcześniej współpracowały już z radcą lub adwokatem. Ostateczną decyzję należy podjąć dopiero po pierwszym spotkaniu w kancelarii.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.


Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Szybki kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami

Vis Legis Kancelaria Radcy Prawnego

Katarzyna Mąka
ul. W. Kętrzyńskiego 4/4
10-507 Olsztyn

email: k.maka@vlkancelariaprawna.pl
tel.: 663 236 907
tel. sekretariat: 89 650 17 95, 787 013 853

Wyjście
Przewiń na górę