Jak długo będę płacić alimenty na rzecz byłego małżonka? BG baner

Jak długo będę płacić alimenty na rzecz byłego małżonka?

Jak długo będę płacić alimenty na rzecz byłego małżonka?
Jak długo będę płacić alimenty na rzecz byłego małżonka?

Co do zasady ustalanie długości okresu, na jaki przyznawane są alimenty mają związek z tym z czyjej winy doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego stron.

Kiedy żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron lub sąd w ogóle o tej winie nie orzekał obowiązek alimentacyjny jest ma wymiar ograniczony terminem pięcioletnim poczynając od daty prawomocności wyroku w sprawie o rozwód. Powyższe powoduje, że po pięciu latach o dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego  wygaśnie obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości dotyczące obowiązku alimentacyjnego, skontaktuj się z Kancelarią Vis Legis, która specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym.


Kancelaria radcy prawnego Olsztyn pomoże napisać wniosek o alimenty

Sam upływ czasu spowoduje ustanie konieczności łożenia alimentów. Nie mniej jednak przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dają możliwość przedłużenia powyższego okresu z uwagi na wyjątkowe okoliczności. Wówczas sąd może wydłużyć okres obowiązku alimentacyjnego na wniosek uprawnionego małżonka.

W przypadku gdy w toku postępowania w sprawie o rozwód sąd uzna wyłączną winę małżonka zobowiązanego do wypłaty alimentów, lub też uzna go jako współwinnego rozkładu pożycia (wówczas gdy sąd stwierdzi, że winę za rozkład pożycia ponoszą obie strony) – obowiązek dostarczania drugiemu małżonkowi alimentów nie jest  co do zasady ograniczony czasowo.

Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny wygasa gdy uprawniony zawrze następny związek małżeński. Wówczas bowiem prawo do otrzymania alimentów ustaje bez względu na to, który z małżonków uznany został za winnego rozwodu. Chodzi tu o ponowne zawarcie związku małżeńskiego małżonka, który uprawniony jest do alimentów. Zawarcie nowego małżeństwa przez małżonka, który zobowiązany jest do alimentacji, nie powoduje ustania obowiązku alimentacyjnego. Może być ono natomiast argumentem w trakcie trwania ewentualnego procesu w sprawie zmniejszenia zakresu alimentów.

Obowiązująca zapłata alimentów na rzecz byłego małżonka nie wygasa w wypadku, gdy uprawniony małżonek pozostaje w konkubinacie. Sytuacja ta może jednak skutkować żądaniem, złożonym przed drugiego małżonka, dotyczącym obniżenia wysokości alimentów. Podobnie jest gdy zmieni się sytuacja finansowa, majątkowa, osobista zobowiązanego do alimentacji. Może on żądać zmiany rozstrzygnięcia o alimentach dla przykładu poprzez obniżenia alimentów, uchylenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Kancelaria prawna zaprasza do kontaktu.


Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii

Szybki kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami

Vis Legis Kancelaria Radcy Prawnego

Katarzyna Mąka
ul. W. Kętrzyńskiego 4/4
10-507 Olsztyn

email: k.maka@vlkancelariaprawna.pl
tel.: 663 236 907
tel. sekretariat: 89 650 17 95, 787 013 853

Wyjście
Przewiń na górę